Poseban sistem pripreme Turske kafe u kvarcnom pesku. Edukacija i promocija – Bean & Leaf.